Elevdager lavt

Lærerike JOBB-dager

Gjennom høsten har HSR hatt 6 elever hospiterende i forbindelse med skolenes JOBB-dager. JOBB-dagene har vært nyttige, lærerike og morsomme, både for elevene og HSR.

Elevene har fått følge ulike avdelinger i 3 dager. Alle sammen har meldt tilbake at de har hatt fine og lærerike JOBB-dager. Noen vil gjerne komme tilbake til oss, så forhåpentligvis har vi åpnet øyene for spennende yrkesvalg.

- Elevene har også vært til god hjelp for oss. Restaurant Utsikten har hatt flere elever, og de har blitt en del av vårt team umiddelbart og gjort en flott jobb, forteller kjøkkensjef Anne Kristin Bakkevik.

IT-ansvarlig Egil Moldskred har også fått god hjelp til organisering ved å få et ekstra hode med god sans for regneark og systematikk. Både husøkonomen og teknisk drift har fått ekstra hjelp og har vist frem ulike sider ved huset og hvilke viktige oppgaver som ligger på de forskjellige avdelingene.

- Vi har fått vist frem mange ulike sider ved sykehuset, og det har vært givende å legge til rette for at elevene skal få innblikk i hvordan og med hva vi jobber, sier rådgiver Helge Ytterøy L’orange som har tilrettelagt for JOBB-dagene ved HSR, og legger til: - Så har vi hatt mye gøy og fått gjort ulike ting, som å ha en av elevene som statist når jobber med å illustrere vårt nye sykehus (se bilde).

- JOBB-dagene har vært nyttige, og vi kommer på yrkesmessen i januar for å møte flere elever. Dette er en del av vårt samlede rekrutteringsarbeid, og er viktige supplementer til for eksempel rekrutteringstoktene til Haugaland Vekst, avslutter personalsjef Dagfinn Berge Dahle.

JOBB-dager innenfor 4 områder:

Teknisk drift er ansvarlig for drift og vedlikehold av vårt helt nye og topp moderne sykehus. Du vil følge vår tekniske stab gjennom 3 dager og få innsyn i ordinære driftsoppgaver så vel som tilsyn med digitale sentralstyrte styringssystemer. En viktig del av hverdagen er drift og vedlikehold av våre helt nye og nyrenoverte treningsfasiliteter og terapibasseng.

Husøkonomen er avdelingen som sørger for at sykehuset kan fungere som sykehus. Du blir tatt med på forberedelser til operasjoner og du får se hvordan husøkonomen styrer bestillinger, logistikk og innkjøp i tillegg til ordinært renhold.

Kjøkken: HSR har byens nyeste institusjonskjøkken og byens flotteste pasient- og ansattrestaurant. Du vil jobbe sammen med vårt kjøkkenteam og ta del i alle oppgavene knyttet til kjøkken- og restaurantdrift.

Administrasjonen ved HSR består av områder som personal, økonomi, arkiv, IT, kvalitetsledelse og rådgivning/prosjekter. Du vil følge utvalgte deler av administrasjonen gjennom 3 dager og får innblikk i hvordan de jobber.