Kostnader ved oppholdet

Våre rehabiliteringstjenester inngår i det offentlige helsetilbudet. Som deltaker betaler du kun en mindre egenandel.

Egenandelen for dag og døgn rehabilitering er den samme  kr. 128,- pr døgn. Utgifter til opphold ved godkjente rehabiliteringssenter går under Frikort II. Fra og med 01.01.2014 er utlegg til egenandel satt til kr. 2.670,- før ordningen trer i kraft. Vi tar forbehold om at satsene endres.  Mer om Frikort 2 på HELFOs nettsider.

Deltakere ved Rehabilitering Vest faktureres egenandel for hele oppholdet i løpet av første oppholds helg.  Oppgjøret ønsker vi helst skal foretas via nettbank (da det er tilgang til trådløst nett bl.a. på rommet) alternativt direkte i kassen ved bruk av kontanter/bankkort, og deretter fremvise kvittering for betalt oppgjør.