Kompleks revmatologisk rehabilitering

Kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå bidrar til å redusere sykdommens påvirkning, forbedrer pasientens bevegelighet, styrke og utholdenhet. Slik kan behandlingen bidra til aktiv livsutfoldelse.

Les mer...

Målgruppe

Målgruppen er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av ø...
Les mer...

Tverrfaglig team

Ved innleggelse til spesialisert revmatologisk rehabilitering, blir pasienten fu...
Les mer...