1604 Stubhaug Bjarte_900pxl

Kompetansebygging i smerte- og stressmestring

For mange pasienter med muskel og skjelett plager er smerter stor del av hverdagen. Det viktig å forstå hvordan smerter oppstår og påvirker oss. 

For bedre å forstå sammenhengene og øke kunnskapen om smerter og stressmestring i vårt team har Rehabilitering Vest denne våren fokusert temaet gjennom en egen kursrekke.

Om å forstå situasjon og reaksjon

Tema bla har vært «smerter, følelser og funksjonssvikt» og «stress og mestring».  

Mestringsterapi handler om å forstå og gjenkjenne symptom, smerte og ubehag samt akseptere situasjonen og reaksjon.  Det handler om å skape distanse til negative tanker og frigjøre seg fra grubling og bekymring.

Enhetsleder Karin Lande, forteller at timene med Stubhaug har vært en kombinasjon av undervisning og veiledning: - Undervisningen har ført til gode faglige diskusjoner og ikke minst refleksjon rundt vår egen tilnærming til smerter og stress, sier enhetslederen.

Som et ledd i rehabiliteringen er det viktig å formidle kunnskap, veiledning og råd i forhold til hvordan mennesker med langvarige smerter kan leve bedre med sine helseplager.

- Vi er opptatt av å gjøre mennesker i stand til å øke kontroll over og å bedre sin helse.  For å komme dit hen er det viktig å forstå fysiologiske stress reaksjoner og psykofysiologisk aktivering og dynamikk, forteller Karin.

Viktig kunnskap for å skape mestring hos deltakerne

- Jeg synes at disse undervisninger har gitt oss i Rehabilitering Vest et bedre innblikk i kognitiv tilnærming av smertene. Dette skal vi ha fokus på under rehabiliteringen for å øke forståelsen og mestringen til deltakeren, slik at de kan oppnå bedre livskvalitet, sier Raluca Maria Hansen, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Også overlege Aneta Tomkowicz ser resultater av kompetansebyggingen: - Vi er blitt mer bevisst på hvilke psykofysiologiske mekanismer som  ligger bak sykdomsatferd.  Ved gjennomgang av kliniske situasjoner har vi lært hvordan kan vi bedre kan imøtekomme deltakere med sammensatte problemstillinger. Med hjelp av motiverende samtaler, og riktig oppmerksomhet kan vi veilede i å akseptere situasjonen, endre holdninger og øke motivasjon til endring av atferdsmønster, forteller hun.

Kursene har foregått i regi av  Bjarte Stubhaug. Stubhaug er dr. med  i Klinikk for stressmedisin  ved Albatross senteret i Sveio,  og er  seniorpsykiater tilknyttet  Psyk. klinikk, Helse Fonna.  I perioden oktober 2015 til april 2016 har han hatt undervisning for ansatte i Rehabilitering Vest.