Den underernærte pasienten - hvordan snu trenden

Friske grønnsaker

Faglig seminar 8. november 2018

Hvordan kan vi som helsepersonell identifisere, forebygge og behandle underernæring? Hva er matens rolle, og hvilke verktøy kan vi bruke for å fremme bedre helse og livskvalitet?

Les mer...

Den fallerte pasienten - skrøpelighet eller bare gammel og utrent?

Daniel2

Faglig seminar 27. september 2018

Hvordan skjer funksjonstap hos eldre mennesker? Hvordan dette kan oppdages og ...
Les mer...

Forventer bedre langsiktig effekt av rehabiliteringen

Bridgepatruljen_900
Fra slutten av mai iverksetter Rehabilitering Vest omlegginger som forventes å g...
Les mer...

Holdninger og atferd i rehabiliteringsarbeid

1801 Seminarinvitasjon1

Dagsseminar for ansatte innen rehabilitering i kommunal og privat sektor

Lurer du på hvordan dine holdninger påvirker deg i din jobbsituasjon? Hvordan du...
Les mer...

Et lokalt og kortreist alternativ

1701 Oppstartsmøte om kompetansesenter
Rehabilitering Vest sitt samfunnsoppdrag er å levere spesialiserte rehabiliterin...
Les mer...

Masteroppgave solgt til Harvard University

Bordvik Daniel_1100x400
Daniel H. Bordvik, spesialfysioterapeut ved Rehabilitering Vest, har i sin maste...
Les mer...

Rehabilitering Vest deler erfaring om forskningsdeltagelse

Regional tverrfaglig rehabiliteringskonferanse_900pxl
21. september ble «Regional tverrfaglig forskningskonferanse innan rehabiliterin...
Les mer...