Holdninger og atferd i rehabiliteringsarbeid

1801 Seminarinvitasjon1

Dagsseminar for ansatte innen rehabilitering i kommunal og privat sektor

Lurer du på hvordan dine holdninger påvirker deg i din jobbsituasjon? Hvordan du bidrar, eventuelt er et hinder, i endringsprosesser?
Hold av 22. mars 2018: Rehabilitering Vest arrangerer et heldagsseminar der nettopp dette er tema.

Les mer...

Et lokalt og kortreist alternativ

1701 Oppstartsmøte om kompetansesenter
Rehabilitering Vest sitt samfunnsoppdrag er å levere spesialiserte rehabiliterin...
Les mer...

Masteroppgave solgt til Harvard University

Bordvik Daniel_1100x400
Daniel H. Bordvik, spesialfysioterapeut ved Rehabilitering Vest, har i sin maste...
Les mer...

Rehabilitering Vest deler erfaring om forskningsdeltagelse

Regional tverrfaglig rehabiliteringskonferanse_900pxl
21. september ble «Regional tverrfaglig forskningskonferanse innan rehabiliterin...
Les mer...

Hva medfører skrøpelighet, dekondisjonering og funksjonsfall?

Saltrening_540

Innledningene

På denne siden finner du presentasjoner fra vårt dagsseminar "Hva medfører skrøp...
Les mer...

Kompetanse og utvikling

1701 Fysioinstruksjon

Endringsprosesser og kunnskapsbasert praksis i fokus

Vårt hovedmål for kompetanseutvikling 2016-2020 er at vi skal bli ett av de best...
Les mer...

Resultat av forskning

Rehab forskning 4
Onsdag 8 mars var Edith K. Sørskår, Siv H. Østebøvik og Katrine K. Bua tilbake p...
Les mer...