1701 Fysioinstruksjon

Kompetanse og utvikling

Endringsprosesser og kunnskapsbasert praksis i fokus

Vårt hovedmål for kompetanseutvikling 2016-2020 er at vi skal bli ett av de beste rehabiliteringssentrene nasjonalt. Både i bruk av kunnskapsbasert praksis, kognitiv terapi/veiledningskompetanse og treningsfysiologi. Fokus skal være på folkehelse og kunnskap om helsefremming.