Andersen Anders Tornes 2_900pxl

Forbedringsprosjekt dokumenterer redusert medisinering

Høsten 2017 ble det gjort et forbedringsprosjekt ved HSR for å se på forbruket av opiater ved vår sengepost. Dette er en delt sengepost med kompleks rehabilitering og ortopediske pasienter. Det totale mengde innkjøpe opiater i årets første 9 måneder i 2016 og 2017 ble sammenlignet. Gjennomgang i ettertid viste en reduksjon på 18,4%. I samme periode var antallet rehabiliterings pasienter stabil mens antallet postoperative ortopediske pasienter økte.

HSR arbeider målbevisst for å redusere opiatbruk knyttet til operasjoner. De siste to årene har det blitt gjort en rekke endringer i hvordan våre kirurgiske pasienter smertelindres etter operasjon. Anestesilege Andreas Tornes Andersen (bildet), analyserer nå resultatene av endringer i vår kliniske praksis gjennomført i 2016 og 2017.

Valg av anestesi metode ved CMC kirurgi - Paresthesia vs. Ultrasound ved blokade av brachial plexus, påvirkning av postoperativ smerte og liggetid

Forbedringsprosjekter ved HSR

HSR har ulike forbedringsprosjekter i kjølvannet av endring av kliniske praksiser.

Forbedringsprosjektene gjennomgåes i etterkant for å ettergå effekten av omlegginger, for eksempel knyttet til medisinering, bedøvelser eller andre omlegginger av pasientforløpet.

Du kan lese mer om metoden her

På denne siden kan du lese om aktuelle pågående forbedringsprosjekter ved HSR

CMC-kirurgi er en ofte gjennomført tommeloperasjon, ved HSR 80-100 pasienter pr. år. I 2016 endret HSR bedøvelsesteknikken for disse pasientene.

Sammenligner her tidligere teknikk for å bedøve arm/hånd med ny ultralyd teknikk og ser på konsekvensene for liggetid og opiatforbruk.

Resultatene så langt tyder på at HSR gjennom omleggingen av bedøvelsesteknikken har forenklet pasientforløpet slik at de aller fleste av CMC-pasientene kan opereres ved dagkirurgi fremfor full innleggelse. Dette på grunn av redusert opiatbehov.

Forbedringsprosjektet forventes fullført i mars 2018.

Lokal infiltrasjon analgesi(LIA) vs. Adductor canal blokk(ACB) ved kneprotese kirurgi

I begynnelse av 2016 fikk de aller fleste av våre kneprotese pasienter preoperativ LIA som smertelindring. I løpet av 2016 fikk flere og flere injeksjon med lokalbedøvelse i adductor canal. Resultatene med tanke på postoperativ opiatforbruk var lovende. Høsten 2017 ble praksis endret til å gi rutinemessig en oppfølgings injeksjon med lokal anestesi mot adductor canal på første postoperative dag. Dette for forhåpentlig å ytterlig redusere det postoperative opiatbehovet.

I denne kliniske fagrevisjonen sammenligner vi opiatforbruket ved sengepost hos pasienter som har fått totalprotese i kne. Pasienten blir delt inn i grupper (LIA vs. ACB x 1 vs. ACB x 2) ut i fra hvilke tilleggs bedøvelse de har fått og vi ser på om de påvirker opiatforbruket på sengeposten.

Forbedringsprosjektet forventes avsluttet i mai 2018.