På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Lande Karin

Karin A. Lande

Enhetsleder

Rehabilitering Vest er i dag et ledende rehabiliteringssenter på Vestlandet som har avtale med Helse Vest om å tilby spesialiserte rehabiliteringstjenester på vegne av det offentlige. Karin A. Lande tiltrådte som enhetsleder for Rehabilitering Vest i 2013.

Lande har erfaring fra helse- og omsorgstjenesten i Karmøy kommune i ulike lederstillinger, og som fagansvarlig saksbehandler ved Bestillerkontoret i Karmøy. Fra 2010 til 2013 var hun ansatt i Bufetat som leder ved Haugesund Barnevernsenter.

Lande er utdannet vernepleier Rogaland Vernepleiehøgskole og har videreutdanning blant annet i arbeids- og organisasjonspsykologi i regi av Universitetet i Bergen.  Hun har også tilleggsutdanning i Rehabilitering ved Diakonhjemmets Høgskole.

Som Enhetsleder Karin A. Lande har det daglige faglige og administrative ansvaret for drift av Rehabilitering Vest. Hun sier det er flere grunner til at Rehabilitering Vest en attraktiv arbeidsplass.

- Det er inspirerende å få mulighet til utforme og utvikle Rehabilitering Vest i tråd med de sentrale helsepolitiske målsetningene. Rehabiliteringsfeltet er i utvikling og vi må henge med både når det gjelder faglig og teknologisk utvikling, sier Lande.

Målsettingen om å hjelpe pasienten med å ta et større ansvar for egen helse er en drivkraft for henne, likeså fokus på de smarte løsningene også når det gjelder og ta i bruk e-helseverktøy som kan bidra inn i behandlingsprosessen.