Kari Nådland_web

Kari Nådland ny direktør ved HSR og Rehabilitering Vest

Kari Nådland (53) er ansatt som ny direktør ved HSR og Rehabilitering Vest, og tiltrer 12. september.

Nådland har lang ledererfaring fra helsevesenet. Hun kommer til HSR og Rehabilitering Vest fra stillingen som klinikksjef ved den tverrfaglige spesialiserte rusinstitusjonen Trasoppklinikken i Oslo.

Erfaren leder fra helseområdet

Styreleder Bjørn Bugge forteller styret har vektlagt hennes mangeårige ledererfaring, og ikke minst det systematiske kvalitetsarbeidet Nådland kan vise til. Trasoppklinikken har under hennes ledelse blitt ISO-sertifisert etter standarden 9001:2008, og har over de siste 7 årene systematisk jobbet med forbedringer og har slik videreført ISO-sertifiseringen.

Trasoppklinikken er organisert som en ideell stiftelse, og leverer tjenester til Helse Sør-Øst gjennom anbud. Det tette samarbeidet hun har med Helse Sør-Øst i nåværende virke, er viktig for den videre utviklingen av HSR, Rehabilitering Vest og samarbeidet med Helse Vest.

- Vi innledet ansettelsesprosessen med grundige intervjuer med organisasjonen for å avdekke hvilke behov og kvaliteter en leder må svare opp og inneha. I Kari Nådland har vi funnet lederen som matcher det organisasjonen trenger, sier styreleder Bjørn Bugge i forbindelse med ansettelsen.

Tydelig og målrettet

Kari Nådland beskriver seg selv som en tydelig men fleksibel leder, målrettet og med høy grad av gjennomføringsevne. Under hennes ledelse har Trasoppklinikken, vokst og utviklet nye behandlingstilbud samtidig som klinikken har omstilt seg til nye rammebetingelser fra staten.

- Jeg har en allsidig erfaring som kan være nyttig i videreutviklingen av Sanitetsforeningens revmatismesykehus i Haugesund, sier Kari Nådland.

Kari har hatt direktørstillingen i «kikkerten» i mange år. Og når den nå ble lyst ledig, grep hun muligheten til å søke:
- Jeg gleder meg til å bli kjent med de ansatte og organisasjonen. De ansatte er den viktigste ressursen i en slik virksomhet og det å få til et «lag» som skal spille sammen og gjøre hverandre gode, er spennende men også krevende, sier hun.

Hun er også ydmyk i forhold til den kompetansen som HSR og Rehabilitering Vest representerer. Det å videreutvikle denne, og å levere det som ligger i avtalene, skaper forutsigbar økonomi som igjen skaper trygge rammevilkår/drift.

- Det skjer stadig endringer i samfunnet, og det samme opplever vi i Helsevesenet, det å ha en kultur som både kan tåle og like endringer, blir nok også viktig i fremtiden, avslutter den nye direktøren.

Dersom media ønsker mer informasjon:

  • Styreleder Bjørn Bugge, tel 454 82 520
  • Ny administrerende direktør Kari Nådland, tel 922 22 717