Infusjon_400pxl

Infusjon

Infusjonsbehandling med biologiske medisiner gir revmatikere helt ny muligheter til aktive liv med full deltagelse i arbeids- og familieliv.

HSR har i over 10 år brukt denne typen biologiske medisiner, og har eget infusjonsteam. I 2015 sørget HSR for vel 1.200 behandlinger til faste pasienter ved infusjonsklinikken, som nå ligger i byggets 2. etage. Dette er en økning på over 25 % fra ået før, og det høyeste antallet infusjonsbehandlinger vi har gitt noen gang.

Et viktig arbeid for teamet er opplæring og informasjon til pasienter som skal starte med nye medisiner og de bistår på flere måter i oppfølgingen av pasienter.

Infusjonsplassene er organisatorisk tilknyttet Sengeposten.