Kalender

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
RSS feed
2018-05-22
08:30 - 15:30 Pasientkurs, Revmatoid Artritt (Leddgikt)
2018-05-24
13:30 - 15:00 Gratis kurs i matglede
2018-06-01
08:00 - 09:00 Faglig frokost: Hidrosadenitt
2018-06-21
09:00 - 12:00 Styremøte og generalforsamling
2018-09-06
06.9, 07.9 08:45 - 16:30 Emnekurs i dermaskopi
2018-09-11
08:30 - 15:00 Pasientkurs, Spondylitt
2018-09-13
09:00 - 12:00 Styremøte i HSR
2018-09-25
08:30 - 15:00 Pasientkurs, Revmatoid Artritt
2018-10-02
08:30 - 15:00 PAsientkurs, psoriasisartrikk
2018-10-16
08:30 - 15:00 Pasientkurs, Spondylitt
2018-10-23
08:30 - 15:00 Pasientkurs, revmatoid Artritt
2018-11-15
09:00 - 12:00 Styremøte i HSR
2018-12-13
09:00 - 12:00 Styremøte i HSR