Nådland Kari2_1611_900pxl

Ikke godt nok beslutningsgrunnlag

Helse Vest har utredet fremtidig organisering av revmatologien i Helseregionen. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) mener utredningen ikke godt nok får frem konsekvensene for helheten i det revmatologiske tilbudet i Helse Stavanger og Helse Fonna, samt at faglige resurser og økonomiske konsekvenser ikke er vurdert.

Les hele høringsuttalelsen her

- Revmatismesykehuset er positive til gjennomgang og fornyelse av organiseringen av det revmatologiske tilbudet i helseregionen. Den medisinske utviklingen og sykehusenes ulike kompetanser og styrker gjør det naturlig å vurdere hvordan tilbudet best kan organiseres videre fremover, sier direktør ved HSR, Kari Nådland.

HSR har vektlagt behovet for et fortsatt tett samarbeid og videreutvikling av det revmatologiske helsetilbudet i Helse Stavanger og Helse Fonnas områder, fremfor å dele tilbudet basert på hvert enkelt helseforetak.

- Foretaksområdene Helse Stavanger og Helse Fonna kan i dag tilby høyt spesialisert behandling innen revmatologi. Dette på bakgrunn av samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehusene. Hver for seg har ikke foretaksområdene nok pasientgrunnlag for så spesialisert behandling, uttaler direktør Nådland, og legger til: - Revmatologien er i kontinuerlig utvikling. Dersom eksisterende organisering brytes opp vil ressursene fordeles på to mindre fagmiljøer som hver for seg også blir mer sårbare.

Viktige behandlingstilbud ikke vurdert

Utredningen legger stor vekt på den polikliniske behandlingen. Utredningen sier imidlertid svært lite om tverrfaglige behandlingstilbud, og har eksplisitt utelatt å vurdere kompleks revmatologisk rehabilitering for pasienter med høy inflammatorisk sykdomsaktivitet og for pasienter som ikke har full effekt av moderne medisiner.

- Det er meget beklagelig og en stor svakhet. Ved ikke å vurdere fremtidig tilbud og organisering av tverrfaglige behandlingstilbud og kompleks revmatologisk rehabilitering, utelater utredningen sårbare pasientgrupper, fremholder direktøren ved Revmatismesykehuset.

84 % av kirurgipasientene er fra Helse Fonnas område

Revmatismesykehuset sier også i høringsuttalelsen at samarbeidet med Haugesund Sjukehus om revmakirurgi/ortopedi må videreutvikles.

- 84 % av våre operasjonspasienter kommer fra Helse Fonnas område. Det viser behovet for vår operasjonskapasitet i regionen. I tillegg har vi helt nye operasjonsstuer som vi gjerne bruker mer i samarbeid med Haugesund Sjukehus, sier direktøren.

Hun avslutter med å slå fast at utredningen fra Helse Vest inneholder en rekke punkter som ikke er godt nok fundert og som løftes frem i høringsuttalelsen fra Revmatismesykehuset.

For mer informasjon: Administrerende direktør Kari Nådland, tel 922 22 171