Hvordan søke?

De fleste som kommer hit er søkt inn av fastlegen sin, men man kan også søkes inn fra sykehus, f eks etter en operasjon, eller fra privatpraktiserende spesialist.

Fastlegene og private spesialister skal sende søknaden til Regional vurderingseining for rehabilitering i Bergen, som vurderer søknaden og hvilken rehabiliteringsinstitusjon som er best egnet.

Fritt sykehusvalg gjelder ikke for rehabiliteringsinstitusjoner, og man vil som hovedregel få tilbud ved en rehabiliteringsinstitusjon i eget regionalt helseforetak. For Vestlandet er dette Helse Vest RHF (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane). Sykehusleger kan sende søknad direkte til oss.

Mer om søknad kan du finne her:

Regional vurderingseining for rehabilitering (Helse Vest)
Klikk her for henvisningsskjema