Hvem er hvor i bygget

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus kan med glede ønske velkommen til et helt nytt og moderne sykehus.

Etasje

Avdeling/fasilitet

7. Restaurant "Utsikten" (Vestfløy)
  Treningskjøkken

6.

Haugesund kommune, Sentrum behandlingssenter:
Mottak-, øyeblikkelig hjelp- og lindrende avdeling
5. Haugesund kommune, Sentrum behandlingssenter:
Korttids- og rehabiliteringsavdeling
4. Rehabilitering Vest
3. Sengepost (Vaktrom i sør)
  Ortoseverksted/Ortosepoliklinikk
  Ortopediteknikk
  Tverrfaglig team for kompleks revmatologisk rehabilitering
2. Infusjon (Nordfløy)
  Aktivitetsavdeling (Vestfløy)
  Administrasjon og møterom (Vestfløy)
  Haugesund Sanitetsforening (Nordfløy)
  Sentrum behandlingssenter, administrasjon
1. Foaje med Servicetorg
  Ortopedisk poliklinikk (Vestfløy via Servicetorget)
  Revmatologisk poliklinikk (nordfløy mot Karmsundgaten)
  Revmakirurgisk seksjon, Operasjonsavdeling (Lavblokk mot nord)
  Hudpoliklinikk (Østfløy)
  testivest.no
  Terapibasseng
  Undervisningsrom Lilly Meling
U1 Treningssal, kondisjons- og styrketrening
  Audotorium
  Undervisningsrommene Fredrikke Marie Qvam og Gudrun Krosby
  Husøkonom (HSR og Haugesund kommune)
  Teknisk Drift og husøkonom
  Garderober for ansatte
U2 Sør: Kulvert til Haugesund sykehus (Begrenset adgang)