Hudpoliklinikken

I 2015 hadde vår hudpoliklinikk mer enn 15.000 konsultasjoner, og tallet stiger jevnt. Vi har kapasitet og kunnskap til å ta inn alle typer hudpasienter.

Pasientene ved Revmatismesykehusets Hudpoliklinikk kommer fra hele Helse Fonnas område, og vi kan avhjelpe alle slags hudsykdommer. Vi er eneste behandlingssted i dette området, som omfatter 170.000 innbyggere.

HSR’s mest omfattende arbeidsområde innen hudlidelser er behandling av hudkreft. HSR diagnostiserer og behandler forskjellige typer hudkreft som føflekkreft (malignt melanom), solutløst hudkreft (basalcellekarsinom og platteepithelkarsinom) og f.eks. lymfomer.

HSR behandler også et stort antall forskjellige hudsykdommer. Behandling tilpasses den enkelte pasient og lidelse, og HSR har kunnskap og kapasitet innen lysbehandling, krem og tablettbehandlinger, laserbehandling, photodynamisk terapi (PDT), behandling med sprøyter og operasjoner. I tillegg testes og behandles pasienter med allergier, allergisk eksem og høysnue. Ved utpreget høysnue startes med allergivaksinering (hyposensibilisering).