shutterstock_138847448_1100pxl

HSR søker smittevernlege

Vi søker smittevernlege i 40 % stilling til å lede smittevernsarbeidet ved sykehuset og ha faglig og administrativt oppfølgingsansvar. Smittevernlegen rapporterer til fagsjef.

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra infeksjonsmedisin, eventuelt bakgrunn innen epidemiologi, folkehelsearbeid eller annen relevant praksis.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Forebygge, overvåke og sette inn tiltak ved sykehusinfeksjoner
 • Overvåke forekomst av resistente mikrober og antibiotikabruk
 • For øvrig forventes deltagelse i det daglige smittevernfaglige arbeidet i sykehuset. Dette innebærer blant annet håndtering av infeksjonsutbrudd
 • Gi faglige råd og opplæring av ansatte vedrørende forebygging av sykehusinfeksjoner
 • En del undervisningsoppgaver må påregnes
 • Kvalitetsarbeid i samarbeid med kvalitetsleder
 • Deltagelse i relevante prosjekt
 • Samarbeid med sykehusets Bedriftshelsetjeneste

Egenskaper:

 • Personlig egnethet
 • Fleksibel, interessert og motivert for smittevern
 • Den som tilsettes må beherske norsk/skandinavisk, muntlig og skriftlig
 • Norsk autorisasjon og attester legges ved søknaden

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn i en utfordrende og interessant stilling.  Vi har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP. Trenger du hjelp til å skaffe bolig er vi behjelpelige med dette.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved fagsjef (PhD/MD, Ortopedisk kirurg) Øystein Gøthesen Sentralbord: 52 80 50 00.

Søknadsfrist 18.02.2018

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
att. personalsjef,
Postboks 2175, 5504 Haugesund
E-post: post@hsr.as