HSR med unikt spesialistkurs for leger

I september kommer Europas beste spesialister i dermatoskopi til Haugesund. Revmatismesykehuset får besøk for å gi leger fra hele Sør-Vestlandet kunnskap og innsikt i dermatoskopi – kunnskapen om å se hudkreft tidlig.

Haugesund 06051¥2015
Dagen for  sjekke f¯flekker: Overlege Holger Benthien
Foto: Alfred Aase
foto: Alfred Aase

6.-7. september arrangeres dermatoskopikurs ved Revmatismesykehuset i samarbeid med Legeforeningen. Kurset er godkjent etterutdanning for leger.
For påmelding og informasjon les her

- Vi har i flere år jobbet med å øke kunnskapen om hudkreft og melanomer, og har blant annet deltatt i kampanjen Euromelanoma. Vi har sett behovet for å bedre kunnskapen om hva man skal se etter og hvordan avdekke hudkreft tidlig også hos helsepersonell. Derfor inviterer vi sammen med legeforeningen til 2 dagers kurs her i Haugesund, sier overlege Holger Benthien ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR).

Benthien forteller interessen blant regionens leger for dette området har vært stor, og at HSR etter temamøte om melanomer og hudkreft i 2017 ble oppfordret til å bidra for å bedre kunnskapen ytterligere.

Ledende Europeiske kapasiteter til Haugesund

- Gjennom mitt europeiske nettverk har jeg gode kontakter, og vi får nå 2 ledende Europeiske dermatologer med dermatoskopi som spesiale til å undervise her på HSR i 2 dager, forklarer avdelingsoverlegen.

Det er Professorene Dr. Aimilios Lallas fra Universitetet i Thessaloniki og Dr. Iris Zalaudek fra Universitetet i Graz som vil undervise. Iris Zalaudek har vært dirketør ved hudavdelingen ved Triestes Universitetsklinikk siden november 2017. Aimilios Lallas er generalsekretær i den internasjoanle dermatologføderasjonen, og står blant annet bak verdenskongressen i dermatoskopi.  I tillegg vil hudlegeteamet på HSR gi foredrag om ulike sider ved melanomer og hudkreft.

- Vi er utrolig glade for å ha fått den beste europeiske fagkompetansen til å komme og gi kurs i Norge. Vi vet at Norge ligger på topp i Europa i hudkreft, og at nordmenn oppdager hudkreften senere enn i andre land. Å bygge kunnskap om hva og hvordan man skal vurdere melanomer i førstelinjen er utrolig viktig, forklarer Holger Benthien.

Han legger heller ikke skjul på at han gleder seg over at Revmatismesykehuset i Haugesund etter nybyggingen har kapasitet og mulighet til å gjennomføre slike kurs: - Vi har fått veldig gode fasiliteter og kan nå holde slike 2-dagers seminarer på sykehuset og benytte både møterom og utstyr til praktiske øvelser. Det gjør oss til en sterk kompetanseformidler for hele helsevesenet, avslutter Benthien.

Kurset arrangerers i samarbeid med Legeforeningen i Rogaland og søkes godkjent med 18 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin samt 18 timer som valgfrie poeng til spesialiteten dermatologi.