HSR bidrar til bedre livskvalitet for revmatikere

En ny behandlingsstrategi, utviklet av norske forskere, viser banebrytende resultater for behandling av leddgiktpasienter. Som et av landets revmatologiske kompetansesentre, har HSR vært en sentral deltager i forskningsstudien gjennomført i regi av Diakonhjemmet i Oslo.

Den såkalte Arctic-studien ble avsluttet i 2015. Dette var en stor nasjonal studie hvor 238 pasienter, hvorav 12 fra Haugesund, ble fulgt over 2 år i et tett oppfølgingsregime. Formålet var å se om en behandlingsstrategi hvor man undersøkte og fulgte pasientene systematisk med ultralyd ville gi bedre effekt på kliniske- og radiologiske utfall hos pasienter med nyoppstått revmatoid artritt, sammenliknet med konvensjonell klinisk oppfølging alene.

Ikke som forventet – Likevel oppsiktsvekkende bra

Effekten av dette viste seg å være mindre enn forventet. Istedenfor viser resultatene at aggressiv medisinering utgjør den store forskjellen. Nøkkelen til suksessen har vært at pasienten kommer tidlig til behandling og at hver pasient får tett oppfølging kombinert med individuelt tilpasset aggressiv medisinering. Forskerne har laget et ”trappetrinnsopplegg” for medisineringen av pasientene hvor legen trapper opp medisindosen til neste nivå dersom pasienten ikke har tilstrekkelig effekt av behandlingen.

- Dette er oppsiktsvekkende gode resultater. Behandlingsstrategien vi har brukt i dette forskningsprosjektet (ARCTIC-studien) viser at to av tre pasienter oppnår remisjon, altså blir tilnærmet symptomfrie. Før vi startet denne studien var det kun en fjerdedel av pasientene som oppnådde liknende resultater, sier overlege og professor, Espen A. Haavardsholm ved Diakonhjemmet Sykehus.

Arctitc-team2_300pxl.jpgHSR sentral i arbeidet

Revmatologene ved HSR rekrutterte nydiagnostiserte RA-pasienter til studien i perioden 2010 til 2013.

HSR etablerte et team ledet av revmatolog Hilde Stray, som også var HSRs hovedutprøver. Stray fulgte sin pasientgruppe med ultralyd. Revmatolog Liv Lefsaker fulgte pasientene som tilfeldig(randomisert) ble plukket ut til å være med i gruppen som kun skulle følges med klinisk undersøkelse av ledd. Eva Stølås Lie og Karen Elise Lindøe var studiesykepleiere som sørget for det meste av logistikken, blodprøvetaking til biobank(«forskningsblod»), assistanse under ultralyd- undersøkelser og praktiske ting ved gjennomføringen av studien.

Alle med kliniske betente ledd fikk kortisoninjeksjoner og Liv satte disse uten bruk av ultralyd. I ultralydgruppen fikk i tillegg alle med doppleraktivitet i leddet kortisoninjeksjon, da ultralydveiledet.

Alle ble satt på Methotrexat i høyeste tolererte dose(20-30mg/uke). De første 7 ukene fikk alle i tillegg en Prednisolon-nedtrappingskur.  Dersom pasienten hadde tegn til sykdomsaktivitet, ble det medikamentelle regimet intensivert regelmessig, først ved å legge til Salazopyrin EN og Plaquenil .  Dersom dette ikke var nok til å få sykdomskontroll, ble de to sistnevnte byttet ut med TNF-hemmer.

De 12 deltagende pasientene fra HSR var med å danne forskningsresultatene og legge grunn for den nye behandlingsstrategien, som nå har vært vel etablert blant legene ved HSR en stund.

Internasjonal interesse

Metoden som er utviklet gjennom studienhar gitt så gode resultater at det vekker oppsikt internasjonalt. Forskningen er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The BMJ (tidligere British Medical Journal). Dette er en anerkjennelse av arbeidet og resultatene som er sjelden for norske forskningsstudier