Holdninger og atferd i rehabiliteringsarbeid

Dagsseminar for ansatte innen rehabilitering i kommunal og privat sektor

Lurer du på hvordan dine holdninger påvirker deg i din jobbsituasjon? Hvordan du bidrar, eventuelt er et hinder, i endringsprosesser?
Hold av 22. mars 2018: Rehabilitering Vest arrangerer et heldagsseminar der nettopp dette er tema.

Meld deg på her

1801 Seminarinvitasjon1_540pxl.jpg
Hovedtema for dagen er:

«Holdninger og atferd i rehabiliteringsarbeid.
Behov for større faglig bevissthet? – kanskje endring og utvikling?»

Målgruppen for seminaret er ansatte i kommunal og privat sektor som arbeider innen rehabilitering.

Møt bla Bjarte Stubhaug, seniorpsykiater ved Klinikk for psykisk helse ved Helse Fonna HF og Klinikk for Stressmedisin,  som vil foredra om «Kognitiv atferdsendring ? Enkle endringsstrategier»

Andre foredragsholdere denne dagen er Åse Klokkeide, spesialergoterapeut og Daniel H. Bordvik spesialfysioterapeut, begge ved Rehabilitering Vest.