Holdninger og atferd i rehabiliteringsarbeid

Dagsseminar for ansatte innen rehabilitering i kommunal og privat sektor

Lurer du på hvordan dine holdninger påvirker deg i din jobbsituasjon? Hvordan du bidrar, eventuelt er et hinder, i endringsprosesser?
Hold av 22. mars 2018: Rehabilitering Vest arrangerer et heldagsseminar der nettopp dette er tema.

Meld deg på her

Gruppepåmelding

Mer informasjon

Møt bla Bjarte Stubhaug, seniorpsykiater ved Klinikk for psykisk helse ved Helse Fonna HF og Klinikk for Stressmedisin,  som vil foredra om «Kognitiv atferdsendring ? Enkle endringsstrategier».

Andre foredragsholdere denne dagen er Åse Klokkeide, spesialergoterapeut og Daniel H. Bordvik spesialfysioterapeut, begge ved Rehabilitering Vest.

Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening.

  • Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Spesialitetskomiteen i fysikalsk medisin og rehabilitering godkjenner kurset med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
     
  • Norges Sykelpleierforbund (NSF) har godkjent kurset som meritterende med totalt 7 timer.
  • Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, eldres helse eller somatisk helse.
     
  • Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6 timer. 

Målgruppen for seminaret er ansatte i kommunal og privat sektor som arbeider innen rehabilitering.

Rehabilitering Vest gir deg mer enn bare en kursdag!

Kurset HOLDNINGER OG ATFERD I REHABILITERINGSARBEID starter allerede ved registrering. Du mottar en forsmak av det faglige innholdet like etter registrering. Du får også tilgang til en oppfølgingspakke etter at kursdagen er over. Dette er et verktøy som du kan bruke, og dele, sammen med dine kolleger.

Program for kursdagen:

kl 08:00–08.30 Registrering kaffe/te
kl 08:30-08:40 Åpning og introduksjon v/enhetsleder Karin A Lande
kl 08:40–09:15 Kognitiv atferdsendring? Enkle endringsstrategier v/ Bjarte Stubhaug
kl 09:15–09:30 Benstrekk - bli kjent med dine rehabiliteringskollegaer!
kl 09:30–10:15 Fortsettelse v/Bjarte Stubhaug
kl 10:15–10:30 Benstrekk og prat
kl 10:30–11:15 Fortsettelse v/Bjarte Stubhaug

kl 11:15–12:15 Lunsjpause TIPS! last ned www.kahoot.it

kl 12:15–13:00 Pleie det man må – Rehabilitere det man kan. Praktiske endringsmodeller og helsemuligheter v/ Daniel H. Bordvik
kl 13:00–13:15 Benstrekk (fortsett å knytte kontakter !)
kl 13:15–14:00 Fortsettelse v/ Daniel H. Bordvik
kl 14:00–14:15 Benstrekk + kaffe med noko attåt
kl 14:15–15:00 Endring av hverdagen, bevisstgjøring og handling. v/ Åse Klokkeide
kl 15:00-15:30 Oppsummering og bruk av oppfølgingspakken + Kahoot!

Med forbehold om endring i programmet.

Pris: 1.850,- inkludert lunsj og tilgang til oppfølgingspakke.
Påmelding innen 16. mars
Earlybird 1.650,- innen 31. januar.

1801 Seminarinvitasjon1_540pxl.jpg