På denne siden finner helsepersonell fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten informasjon som er relevant for henvisning og/eller overføring av pasienter til HSR.

Skerivende hånd_300pxl

Henvisning av pasient

Sykehus, fastlege og spesialister kan henvise pasienter innen revmatiske lidelser, revmakirurgiske/ortopediske inngrep og hud- og veneriske sykdommer til HSR.

​For henvisning til poliklinikker, utredninger og spesialiserte klinikker, benytter leger og øvrig spesialisthelsetjeneste henvisningsfunksjonen i DIPS.

For pasienter som henviser til pasientkurs bes benyttet nedenstående skjema. Søkes pasienten inn til kompleks revmatologisk rehabilitering må behovet dokumenteres basert på inntaktskriteriene beskrevet i nedenstående skjema. Skjema fylles ut i samarbeid mellom pasient og henvisende lege, og sendes:

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
Postboks 2175
5504 Haugesund