På denne siden finner helsepersonell fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten informasjon som er relevant for henvisning og/eller overføring av pasienter til HSR.

Skerivende hånd_300pxl

Henvisning av pasient

Sykehus, fastlege og spesialister kan henvise pasienter med psoriasisartritt (PsA) Revmatoid Artritt eller Bekhterevs sykdom til kurs og dagsklinikker ved HSR. Det kan også søkes om opphold for spesialisert revmatologisk rehabilitering. Henvisningsskjema finner du nederst på denne siden.

Kursene våre er kort beskrevet på siden våre tilbud - Revmatologi. Tilbudet inngår som en del av våre tjenester til spesialisthelsetjenesten. Ytterligere informasjon kan innhentes ved å kontakte oss på telefon 52 80 50 00.

For pasienter i vår målgruppe kan det også søkes om spesialisert revamtologisk rehabilitering.

For å sikre pasienten plass og for å sikre en best mulig individuell tilrettelegging for pasienten ber vi om at vedlagte henvisningsskjema fylles ut og sendes

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
Postboks 2175
5504 Haugesund