Helseministeren åpnet nytt tilbud

Tirsdag 6. juni åpnet Helseminsiter Bent Høie Revmatismesykehusets nye lavterskeltilbud for sjekk av seksuelt overførbare infeksjoner, testivest.no.

Bent klipper nor_300pxl.jpgtestivest.no er et gratis lavterskeltilbud for alle på Haugalandet og Sunnhordland, der man uten timebestilling eller henvisning, kan få sjekket seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Tilbudet er åpent hver tirsdag kl 12:00-14:00, og vil vurdere behov for utvidleser dersom etterspørselen er stor.

Administrerende direktør Kari Nådland tok i mot helseministeren med følget hans, og ønsket velkommen. Ansvarlig for opparbeidelsen av tilbudet, overlege Kristian Enerstvedt innledet kort om selve tilbudet.

- Lavterskel sjekketilbud har vist seg å nå ut til flere, og vi har bygget opp tilbudet basert på erafringer fra lignende tilbud i andre byer.Det har lenge vært ønske fra vår side å kunne ha et slikt tilbud, og med våre nye fasiliteter kan vi realisere det, var noe av det Enerstvedt sa. Enerstvedt har forøverig erfaring fra tilsvarende tilbud i Bergen.

Før ordet ble gitt til helseministeren viste overlege Enerstvedt testivests nye informasjonsfilm, laget for å forklare hvordan tilbudet fungerer og for å ufarliggjøre det å la seg sjekke.

Sykepleierne med Bent_350pxl.jpg- Jeg er glad for at dere åpner et slikt tilbud i Haugesund. Vi vet at flere av de seksuelt overførbare infeksjonene har vist en økende tendens de siste årene. Det er derfor viktig å gjøre testing enkelt tilgjengelig for flere, var noe av det helseminister Bent Høie (her sammen med sykepleierne i testivest-teamet) kom inn på før han gratulerte Revmatismesykehuset med det nye tilbudet testivest.no, og åpnet tilbudet ved å klippe det røde båndet.