Helsefaglige støttefunksjoner

Avgjørende for deltakernes resultat og gjennomføring av rehabiliteringsprogrammene er medisisnkfaglige støttefunksjoner i form av sykepleie, hjelpepleier/helsefagarbeider og helseskeretærene.

Sykepleier

Sykepleierens oppgave er å legge til rettet for at pasientens individuelle behov, interesser og forutsetninger ivaretas. Sykepleier har det sykepleiefaglige ansvar for pasienten. Sykepleieren leder teammøtene og har hovedansvar for planlegging og koordinering de ulike tiltak. Sykepleieren sørger for en kontinuitet for pasienten under oppholdet.

Hjelpepleier og helsefagarbeider

Har ansvar for praktisk assistanse i pleie- og tilretteleggingssituasjon etter individuelle behov.tilrettelegger for miljøaktiviteter på ettermiddag  og i helger.

Helsesekretær

Helsesekretæren tar seg av søknader, betaling for opphold, bestilling av reise m.m., både før og under oppholdet. Hun tar imot nye deltakere og viser dem rundt, og er behjelpelig underveis i oppholdet med ulike praktiske ting. Hun er også med på gruppeundervisning, turer og andre aktiviteter.

Servicemedarbeider

Deltar med tilrettelegging for inn-utskriving av deltakere, renhold og praktiske funksjoner i forbindelse med måltid og tilrettelegging for de med behov for assistanse i måltidssituasjon.