Haugesunds nye Helsekvartal

Nye muligheter for revmatikere, et helt nytt kompetansesenter innen rehabilitering og nye korttidstilbud for Haugesund kommune. I tillegg får vi nye og moderne muligheter for nødvendige støttefunksjoner. Det er dette den pågående utbyggingen handler om.

Haugesund Revmatismesykehus bygges ut med 2 nye fløyer østover mot Karmsundgaten og en ny 7. etasje på eksisterende bygg. Helsekvartalet vil omfatte dagens Revmatismesykehus, Hudpoliklinikk, terapitjenester, rehabiliteringssenter og korttidstilbud for Haugesund kommune.

Høykompetent helsekvartal midt i Haugesund sentrum

Fagområdet revmatologi befinner seg i skjæringspunktet mellom gammel og ny tid. Oppfølgingen av revmatologiske pasienter blir nå gjort i et forebyggende perspektiv, for å unngå senskader og invaliditet. Det gis intensiv behandling og informasjon på et tidlig tidspunkt for å oppnå sykdomsbedring og mestring i løpet av kort tid. Gjennom renoveringen etableres en moderne revmatologisk avdeling for å behandle poliklinisk i tråd med dette. I tillegg etableres to nye, topp moderne og fullt utstyrte operasjonsstuer.

I den nye delen etableres et høykompetent rehabiliteringssenter. Gjennom datterselskapet Rehabilitering Vest har vi siden 2010 bygget opp et velansett rehabiliteringstilbud. Utvidelsen gir rom for nødvendige utvidelser av rehabiliteringssenteret i tråd med avtaler med Helse Vest.

Når utbyggingen og renoveringen er ferdig, vil rundt 5000 kvadratmeter av det nye bygget leies ut til Haugesund kommune i 30 år. Her vil Haugesund kommune etablere et nytt korttids- og rehabiliteringstilbud i tråd med samhandlingsreformen. Et tilpasset tilbud i kjente og trygge omgivelser, med nærhet både til byen og pårørende.

Ny infrastruktur og nye fasiliteter

Foruten den synlige omskapingen til et helhetlig helsekvartal, moderniseres all infrastruktur og alle fasiliteter for pasienter, deltagere og ansatte. Den eksisterende sykehusblokken får også en helt ny etasje i 7. høyde med kantine og opplæringskjøkken for deltakere. Pasienter, deltagere og beboere får dermed flott utsikt over byen i ett av byens beste restaurantlokaler.

Etter ferdigstilling vil sykehuset, datterselskapet og øvrige tilbud befinne seg nesten vegg i vegg med Haugesund sykehus. Med et solid samarbeid på plass, også med flere nabokommuner, er det nye helsekvartalet i Haugesund en realitet.