160 Fastelavensris

Haugesund Sanitetsforening

Haugesund Sanitetsforening består av 3 aktive grupper som møtes jevnlig. Inntektene fra salget av Fastelavnsris går i sin helhet til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, det samme gjelder inntektene fra julemesser og basarer. Midlene øremerkes utstyr og utbedringer som kan være til nytte for pasienter og ansatte ved sjukehuset.

Flere ganger i året arrangerer foreningen møter på HSR AS der pasientene inviteres. Vi bidrar med midler til psykisk helsevern, kreftsaken, arbeid for barn og unge, eldre, osteporose og kvinnemedisinsk forskning. Foreningen arrangerer også stormøter for alle interesserte der en tar opp emner som berører våre satsningsområder.

Foreningen forvalter i tillegg en rekke eiendommer bla; Breidablikkgt. 57 (utleid Helse-Fonna),  Breidablikkgt. 63 (Kløver barnehage), et bolighus som benyttes som legebolig, samt hybelhus med 51 hybler som primært leies ut til sykepleierstudenter, ansatte ved HSR AS eller Helse Fonna.

Kontor og administrasjon:

Adresse: Breidablikgt. 57
Tlf: 52711729
Leder: Berit Roness
Daglig leder: Reidun Vikebø (1/1 stilling)