1602 Hustoft Merethe

Har tverrfaglige team effekt?

Forsking er viktig og Rehabilitering Vest bidrar med innsamling av data til flere prosjekter. Nå startes et forskningsprosjekt knyttet til langtidseffekt av rehabilitering med tverrfaglige team.

Denne uken hadde Rehabilitering Vest besøk av Merethe Hustoft, PhD kandidat, som presenterte forsknings prosjektet "Patient- and health professionals’ perspectives on interdisciplinary teamwork and continuity on rehabilitation services and the impact of these factors on patient reported health outcome"

Merethe forteller at det lite forskning og kunnskap om i hvor stor grad kommunikasjon og relasjon i tverrprofesjonelle team i somatiske rehabiliteringsinstitusjoner har effekt på aktivitet og deltakelse hos pasienten.

Målet med forskningsprosjektet er å avdekke om sammensetning og kvalitet på tverrfaglige team i rehabiliteringstjenesten har innvirkning på langsiktige effekter av behandlingen.

Forskningsprosjektet undersøker relasjon og kommunikasjon ved å benytte en elektronisk versjon av “Relational Coordination Survey” (RCS) hos alle ansatte i de private/ideelle rehabiliteringsinstitusjonene i Helse Vest.

Forskningsprosjektet innhenter også data fra alle pasienter som har fått vedtak på rehabilitering i de samme institusjonene for å kunne undersøke sammenheng mellom RCS og pasientrapportert aktivitet og deltakelse før og etter rehabilitering.

Dette er et langsiktig arbeid, og vi forventer resultat av studien i 2017.

Du kan lese mer om studien her.