Halv- eller heldagsbehandling? Vi kan tilby parkering

Revmatismesykehuset og Rehabilitering Vest kan nå tilby egne pasienter og deltagere med halv– og heldags behandling parkering i direkte tilknytning til sykehuset.

Vår pasientparkering ligger rett nord for Dr. Eyesgate (se kart), og kan benyttes av pasienter som har hentet og betalt p-kort i vårt Servicetorg.

Pasientparkering 2018.jpgParkering skjer etter 2 satser:

  • Halvdag (07:30-12:00 eller 12:00-18:00), kroner 30,-
  • Heldag (07:30-18:00), kroner 50,-

Slik fungerer det:

  • Ved ankomst parkerer du på ledig plass på vår p-plass nord for Dr. Eyes gate (se kart til høyre)
  • Parkeringskort betales og hentes i Servicetorget på HSR
  • Parkeringskortet legges godt synlig i frontruten
  • Parkering uten gyldig p-kort kan medføre kontrollavgift

Merk at 3 plasser er særskilt skiltet for Haugesund Sanitetsforening. Disse må ikke benyttes av andre parkerende

På vår pasientparkering prioriterer pasienter/deltagere med halv- og heldagsbehandling. Parkeringstilbudet har begrenset antall plasser og vi kan ikke garantere alle parkering.

Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

Øvrige pasienter, deltagere og besøkende henvises til det ordinære parkeringstilbudet i Haugesund.

For langtidsparkering gjør vi spesielt oppmerksom på våre plasser på Revehallen (Flotmyr syd).