Parkering, korttid

Revmatismesykehuset kan tilby egne pasienter parkering i direkte tilknytning til sykehuset.

Vår pasientparkering ligger rett nord for Dr. Eyesgate (se kart), og kan benyttes av våre pasienter.P-kart Dr Eyesgate.jpg

Parkering skjer etter 2 satser:

  • Halvdag (07:30-12:00 eller 12:00-18:00), kroner 30,-
  • Heldag (07:30-18:00), kroner 50,-

Slik fungerer det:

  • Ved ankomst parkerer du på ledig plass på vår p-plass nord for Dr. Eyes gate (se kart til høyre)
  • I vårt servicetorg betales parkering ved ankomst
  • Fyll ut bilens registreringsnummer (eventuelt type og farge) i registreringsskjema i servicetorget
  • Parkering uten registrering i vårt servicetorg kan medføre kontrollavgift

Merk at 3 plasser er særskilt skiltet for Haugesund Sanitetsforening. Disse må ikke benyttes av andre parkerende

Parkeringstilbudet har begrenset antall plasser og vi kan ikke garantere alle parkering.

Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

Øvrige pasienter, deltagere og besøkende henvises til det ordinære parkeringstilbudet i Haugesund.

For langtidsparkering gjør vi spesielt oppmerksom på våre plasser på Revehallen (Flotmyr syd).