Fysioterapeuter

Fysioterapeuten er en sentral funksjon i våre rehabiliteringsprogrammer. Fysioterapeuten følger deltakeren gjennom hele programmet med veiledning og trening.

Alle deltakere får en fysioterapeut som skal følge dem gjennom oppholdet. En av de første dagene foretar fysioterapeuten en grundig undersøkelse, og legger opp et personlig treningsprogram etter deltakerens behov og muligheter.

Deltakeren får instruksjon og veiledning i dette gjennom hele oppholdet.Fysioterapeutene har også undervisning, og står for mesteparten av treningen, både i sal, basseng og individuell trening.

Før hjemreisen gjør fysioterapeuten en ny undersøkelse og vurderer utviklingen, og gir råd og veiledning om videre opplegg etter utskrivelsen. Fysioterapeuten skriver en grundig rapport som man kan ta med til fysioterapeut på hjemstedet hvis det er aktuelt.