Kliniske fagrevisjoner innen redusert medisinering

Andersen Anders Tornes 2_900pxl

Høsten 2017 ble det gjort en enkel revisjon ved HSR for å se på forbruket av opiater ved vår sengepost. Dette er en delt sengepost med kompleks rehabilitering og ortopediske pasienter. Det totale mengde innkjøpe opiater i årets første 9 måneder i 2016 og 2017 ble sammenlignet. Gjennomgangen viste en reduksjon på 18,4%. I samme periode var antallet rehabiliterings pasienter stabil mens antallet postoperative ortopediske pasienter økte.

Les mer...

Forskning ved HSR

Forsking er en av sykehusets hovedoppgaver. HSR og datterselskapet Rehabiliterin...
Les mer...

Incidence of giant cell arteritis in Western Norway 1972–2012: a retrospective cohort study

Brekke Lene2
Overlege Lene Brekke ved HSR forsker på kjempecellearteritis, og oppsummerer sin...
Les mer...

Early aseptic loosening of a mobile-bearing total knee replacement

1711_Gøthesen_Øystein_900x380pxl
I denne artikkelen forklarer ortopedisk kirurg Øystein Gøthesen mer om hvorfor e...
Les mer...

Protesetype påvirker fare for at kneprotese kan løsne

1711_Gøthesen_Øystein_900x380pxl
Ortopedisk kirurg og 1.amanuensis II Øystein Gøthesen (bildet) ved HSR, har samm...
Les mer...

Stereoidsparende behandling ved kjempecelleartritt

Brekke Lene2
Kjempecellearteritt er en revmatisk betennelsessykdom i blodkar. En nylig publis...
Les mer...