Forskning ved HSR

Forsking er en av sykehusets hovedoppgaver. HSR og datterselskapet Rehabilitering Vest AS er involvert i ulike forskningsprosjekter. Vi ønsker at all forskning skal være klinikknært og bidra til bedre behandling for pasientene.

Forskningsproduksjon

Søk i den nasjonale forskningsdatabasen CRIStin.no gir en oversikt over publikasjoner fra HSR og forskningsprosjekter vi deltar i sammen med andre samarbeidsparter. I tillegg til vitenskapelige publikasjoner utgis også artikler, antologier, konferansepresentasjoner og annet. Mye av dette er også å finne i CRIStin.no.

Forskningsprosjekter

HSR deltar aktivt i flere prioriterte forskningsprosjekter knyttet til våre spesialfelt.