Innovasjon og utvikling

Det er en omforent enighet om at økt innovasjon og utvikling i helsesektoren er avgjørende for å imøtekomme fremtidige utfordringer. Ved HSR er det en økt oppmerksomhet på behovsdrevet innovasjon og vi er kontinuerlig involvert i flere nasjonale, regionale og lokale utviklingsprosjekter.

Innovasjon handler om å tenke helt nytt eller nytt om noe gammelt. Det er å ha et positivt og kreativt blikk på det som ikke fungerer optimalt eller se behov som ikke er dekket. Innovasjon er definert av vår oppdragsgiver Helsedirektoratet som:

«En ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess, eller en organisasjonsform som er tatt i bruk i helsetjenesten»

Innovasjons- og utviklingsprosjekter

HSR er aktiv deltager i innovasjons- og utviklingsprosjekter knyttet til våre fagområder.

Har du en god idé?

Ta kontakt med oss om du har en god ide. Vi er opptatt av ideer fra ansatte, pasienter, pårørende og næringslivet. Vi prioriterer ideer som har størst nytte for pasienter, pårørende og ansatte.