Overrekkelse

Folkets Gave med stor gave

I går fikk overlege Hilde Stray på vegne av revmatologisk avdeling overrakt 4 nye ultralydapparater av Folkets Gave.

Legene er strålende fornøyd. Ultralydapparatene ved HSR er et av de viktigste og mest brukte verktøyene revmatologisk avdeling har.

- Med 4 ekstra apparater blir vi blant de best utstyrte revmatologiske avdelingene i Norge. Det kommer flere pasienter til gode, sier Lene Kristin Brekke til Haugesunds Avis etter overrekkelsen.

Her kan du lese hva Haugesunds Avis skrive om gaven.  (abo)

Selve overrekkelsen foregikk i regi av Folkets Gave i HSRs nye foaje, og er det første større arrangementet foajeen har hatt. Rundt 100 gjester deltok i arrangementet, som ble åpnet av styreleder i Folkets Gave, Synnøve Gudmundsen. I tillegg var det underholdning ved Gunnar Andersen og Bytunet Antikvariske Jazzensemble.