Første proteseoperasjon i eget hus

Denne uken er historisk for HSR: Operasjonsavdelingen er i gang med protesekirurgi, og har gjennomført sin første operasjon.

Forberedelsene har pågått i lang tid. Operasjonsstuene skal ferdigstilles, utstyr skal kjøpes inn, finjusteres og testes.  Arbeidsfordeling, rutiner og alle detaljer skal også avklares og samkjøres på forhånd.

Pasienten ankom operasjonsavdelingen 08:30 og ble tatt i mot av et anestesiteam som består av to anestesisykepleiere, Diana Ånensen og Alfhild Hinderaker og en anestesilege, Andreas Tornes Andersen. Anestesiforberedelsene blir satt i gang. Samtidig klargjør operasjonssykepleierne Tina Dahl og Hege Løland stuene til operasjon.

90 minutters operasjon

Ortopedene, Ivar Eikill og Herman Luhr igangsetter operasjonen 10.00. Representanten fra Smith & Nephew, Lars Rødeseike er også til stede. Han observerer og gir råd når det gjelder proteser. Operasjonen blir gjennomført som planlagt og inngrepet avsluttes 11.30. Pasienten kan overføres til den nye postoperative avdelingen for videre oppfølgning.

Instrumenter som benyttes under operasjon tas hånd om av våre sterilteknikere Anne Marthe Reinertsen, Kari Palma Kyvik Orcan og Lanie Solstad. Alt skal rengjøres og kvalitetssikres etter et omfattende regelverk.

Historisk dag

HSR har i forbindelse med utbyggingen etablert 2 helt nye operasjosnstuer. Tirsdag den 21. juni 2016 vil gå inn som en merkedag i HSR sin historie. Da gjennomførte medarbeidere i revmakirurgisk seksjon den første proteseoperasjonen i eget hus. Med dyktige medarbeidere, nært samarbeid med medisinsk teknisk ansvarlig Øystein Kloster og topp moderne utstyr gikk operasjonen helt som planlagt.

Gratulerer med vel gjennomført proteseoperasjon i eget hus!

klargjøring_540pxl.jpg
Operasjonssalen klargjøres før operasjonen

Operasjon1_540pxl.jpg
Operasjonen er i gang

operasjonsteam_540pxl.jpg
Fornøyde medarbeidere etter vellykked operasjon