Naraviene Enerstvedt Gøthesen Pandeva

Flere nye og kjente fjes ved HSR

#Nyttomnavn

Gjennom de siste ukene har det skjedd flere tilsettinger og endringer i personalet. Her får du en kort oversikt.

  • Milda Naraviene har startet i 100% stilling som renholder fra 01.01.2017. Milda har jobbet hos oss tidligere, som vikar. Nå er hun fast ansatt.
  • Kristian Enerstvedt begynte hos oss igjen 01.01.2017. Skal gjennomføre 3 måneder på revmatologisk avdeling, dernest begynner han i fast stiling som overlege ved hudavdelingen. Kristian er godt kjent for de fleste av oss; han har jobbet her som LIS-lege tidligere.
  • Øystein Gøthesen, ortoped, starter hos oss i 100 % fast stilling fra 01.02.2017 og får noen måneder overlapping med Ivar eikill som går av med pensjon i oktober. Gøthesen kommer fra Helse Fonna, og er godt kjent blant kollegene på kirurgisk avdeling. Han tilfører organisasjonen solid vitenskapelig kompetanse.
  • Gergana Pandeva, konstituert overlege hud, tiltrer stilling 15.01.2017. Gergana er født i Bulgaria, og har studium og spesialistutdanning i Tyskland. Hun har erfaring frå fleire universitetssykehus i Tyskland og i tillegg erfaringer fra spesialistarbeid innen hudsykdommer, allergi og eksem.

Litt på forskudd varsler vi også at Elisabeth Mæland og Mathias Møgster Braathen er ansatt som nye LIS-leger som begynner på revmatologisk poliklinikk. Begge er i dag i gang med andre deler av sin spesialisering. Det betyr at Elisabeth Mæland begynner 01.04.2018 og Mathias Møgster Braathen 01.09.2018. Frem til da vikarierer

  • Eirik S. Hauge vikarierer for Mæland fra 01.04.2017 til 31.03.2018
  • Amritpal Kaur for Braathen fra 01.04.2017 til 31.08.2018