Melanomfrokost_900pxl

Fastleger oppdatert om føflekker

#Euromelanoma

Som et ledd i hudsjekkdagen Euromelanoma, arrangerte HSR sist uke temafrokost om melanomer og hudkreft for å oppdatere regionens fastleger om tema. Interessen var stor, både fra fastleger og i tillegg fysioterapeuter og kiropraktorer.

Avdelingsoverlege Holger Benthien åpnet og begynte med å se situasjonen knyttet til hudkreft i Norge sammenlignet med øvrige Europeiske land. Norge har dessverre en trist statistikk, med Europas høyeste dødelighet av føflekkreftrelaterte dødsfall.

- Det er viktig å huske at selve føflekken og melanomet ikke er farlig. Det er først når de vokser og trenger inn i dypere hudlag , forklarte Holger, og la til: Det er derfor det er så viktig å få tatt dette forebyggende.

Kan være enkelt å avdekke

Dernest gikk Holger gjennom ulike former for melanomer og viste grundige bilder for å vise hva man må være oppmerksom på.

- For en del av melanomene, må man ikke være medisinsk utdannet for å diagnostisere. Her kan alle med et litt trent øye se om føflekken bør fjernes, forklarte Holger.

Undersøkelser med dermskop

Så gikk han gjennom ulike melanomer, føflekkreft i tidlig stadium, der man må bruke dermatoskop for å avdekke, samt ulike kriterier man må være oppmerksom på ved dermatoskopisk undersøkelse. Han gav gode råd om avveining av de ulike kriteriene.

Stikkord her er «Kaos+1 melanomsuspekt dermatoskopisk kriterie»; Det vil si hvis føflekken er ustrukturert og 1 kriterie er tilstede, da bør flekken fjernes. Samtidig må man være oppmerksom selv om bare 1 kriterie er tilstede.

- Det er vanskelig å gjøre disse vurderingene, og er en usikker bør pasienten få henvisning til spesialist, forklarte Holger.

Svein Gisle Apeland har mange års erfaring som fastlege, han oppsummerte sin tilnærming slik: - Melanomene er skumle, også de helt ned i 2-3 mm. Har flere ganger fått overraskelse når jeg har fått resultater på helt små melanomer jeg har fjernet. Derfor bedre å fjerne noen for mange enn å la en liten få bli.

Også fysioterapeuter og kiropraktorer kan bidra

Fysioterapeut Jon Erie Prytz fra GPS Helse spurte hva han som fysioterapeut bør se etter. Holger fortalte at føflekker som skiller seg ut må sjekkes, og ba fysioterapeuter så vel som kiropraktorer om å sende pasienter der de oppdager uregelmessigheter til fastlegen for nærmere undersøkelse.

Holger Benthien er glad for deltagelse fra fysioterapeutene og kirporaktorene. De ser ofte mer av pasienten enn fastlegen, og deres bidrag kan være avgjørende. - Egentlig burde vi invitere frisører også, se ser mer hodebunn enn oss leger gjør, sier Benthien.

Undersøk uansett - og forebygg med solbeskyttelse

Avdelingsoverlegen presiserte også at melanomer må undersøkes uansett hvor på kroppen de er og uavhengig av størrelsen: - Min erfaring er at det er en falsk trygghet å stole på statistikker som viser en risikovurdering avhengig av lokalisasjon på kroppen, det er feil konklusjon å tro en flekk ikke bør undersøkes fordi den sitter på låret, og ikke på ryggen, sier Holger etter 25 år som hudlege.

- Det aller viktigste vi kan gjøre er solbeskyttelse, og dette er pasientens eget ansvar, avsluttet Holger, som mener at dagens 2.000 årlige krefttilfeller kan reduseres til 200 med en kombinasjon av bedre solbeskyttelse og jevnlig enkel kontroll.

Melanomfrokosten var godt besøkt med 26 deltakere. I tillegg deltok legene ved revmatologisk avdeling og flere fra HSRs tverrfaglige team og datterselskapet Rehabilitering Vest.