1505 Fysioterapi

Fagdag for fysioterapeuter

10. mai 2017 arrangerer Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus fagdag for fysioterapeuter som arbeider med pasienter med revmatiske sykdommer.

Hensikten med dagen er å bygge nettverk, bli kjent med hva som skjer i miljøet rundt om i Norge og faglig oppdatering.

Program

09.00 – 09.15     Velkommen, praktisk informasjon

09.15 – 10.00     Hvorfor er kondisjonstrening viktig for den revmatiske pasienten?
                           Silje H. Sveeas, fysioterapeut PhD, NKRR

10.00 – 10.15     «Opplæring i kondisjonstrening». Hvordan formidle
                           kondisjonstrening til pasienter med revmatisk sykdom?
                           Kari Bjørnstad, spes. revm. fysioterapi, St. Olavs Hospital

10.15 – 10.30     Pause

10.30 – 11.30     Testing av kondisjon – teoretisk og praktisk gjennomgang
                           Silje H. Sveeas, Randi Damgaard og Ingunn Stenersen Plathe, NKRR/Revma aktiv, Diakonhjemmet sykehus

11.30 – 12.00     Lunsj i Restaurant "Utsikten" (inngår i deltageravgiften)

12.00 – 13.00     Felttester for evaluering av fysisk form; - praktisk gjennomgang
                           Anne Therese Tveter, fysioterapeut PhD, NKRR

13.00 – 13.45     Inspirasjon og tips til bassengtrening. Hvordan legge opp øktene best mulig?
                           Hilde Johassen, spesialfysioterapeut og Marthe Næss, fysioterapeut, begge HSR

13.35 – 14.00     Avslutning

Praktisk informasjon

  • Pris for fagdagen inkl. lunsj: 300 kr
  • Betaling til kontonummer: 3201.52.35607. Betalingen skal merkes tydelig med navnet ditt og «fagdag for fysioterapeuter 10.05.17».
  • Bindende påmelding til Marthe Næss innen 31.mars 2017.