Etter oppholdet

Det er viktig at du bygger videre på det du har oppnådd her når du kommer hjem.

Fysioterapeuten vil hjelpe deg med å sette opp et treningsprogram som du kan fortsette med hjemme, ved egentrening, trening hos fysioterapeut, eller andre tiltak.

Dersom du har en individuell plan, er det viktig for oss å bygge videre på denne og føre den tilbake til kommunehelsetjenesten etter utskrivelsen. Dersom du ikke har en slik plan, kan det i noen tilfeller være aktuelt å overføre det planarbeidet du starter hos oss til hjemkommunen, f eks fastlege, hjemmetjenesten, NAV eller andre instanser.