1701 Oppstartsmøte om kompetansesenter

Et lokalt og kortreist alternativ

Rehabilitering Vest sitt samfunnsoppdrag er å levere spesialiserte rehabiliteringstjenester innenfor spesialisthelsetjenesten i Helse Vest.

Mange kurs og konferanser innen rehabiliteringsfeltet arrangeres ofte i andre deler av landet.  Som et lokalt og kortreist alternativ har Rehabilitering Vest som mål å utvikle, og å etablere seg som leverandør av kunnskapsformidling innen rehabiliteringsfeltet for kommunal og privat sektor.

Rehabilitering Vest inviterte kommunene i Helse Fonna området til et lunsjmøte i restaurant Utsikten denne uken.

- Vi er veldig fornøyd med deltakelsen. Fagfolk i ulike funksjoner fra Haugesund, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Karmøy tok seg tid til å komme. Vi startet med en omvisning av våre nye treningsfasiliteter og auditorium før vi kombinerte lunsj og dialog i 7. etasje, sier direktør Kari Nådland.

Lytter til kommunenes behov

Målet for lunsjmøtet var å avdekke hvilke områder som trenger å styrkes innen rehabiliteringsfeltet i kommunene.

- Det er i kommunene hovedvekten av rehabilitering skal skje og da er det jo særs viktig at vi får innspill fra dem som kjenner fagfeltet. Nå har vi fått mange gode innspill som vi skal kna litt på før vi planlegger oppstart, sier enhetsleder Karin A. Lande.

Målet er at Rehabilitering Vest innen 2019 har etablert seg som en sentral aktør innen kunnskapsformidling til helse- og sosialfaglig personell i rehabiliteringsfeltet i kommunal og private sektor i Helse Fonna området.