Et historisk tilbakeblikk

Da Haugesund Sanitetsforening ble stiftet 12. juni 1906, var formålet å stimulere til frivillig innsats i arbeidet for folkehelse og beredskap. Gjennom frivillig innsats og ulike aktiviteter har foreningen bidratt til dette gjennom hele sin historie.

Kirsten Caspersen var den første lederen av Haugesund Sanitetsforening.

I mange år drev foreningen tuberkulosehjem i Førdesfjorden. Dette ble senere ombygget til sykehjem for 18 pasienter. Hjemmet ble nedlagt i 1986 da nye krav til brannsikring kom, noe som ble for kostbart for foreningen å gjennomføre.

Foreningen drev også i mange år barnehjem for tuberkulosetruede barn. Det ble nedlagt i 1954 og bygget om til sykehotell, som ble drevet fram til 1989. Foreningen fikk da ikke lenger støtte fra fylket og måtte stenge. Eiendommen er nå utleid til Helse Fonna.

I 60 år drev foreningen helsestasjon for barn, de siste årene i samarbeid med kommunen. Foreningen drev også hjelpepleierskole fra 1962 – 1983. I 1957 sto, etter stor innsats fra Gudrun Krosby og Lilly Meling, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus(HSR), med sine 3 første etasjer ferdig. De to neste etasjene ble bygget i 1976. I 1986 ble ny hudpoliklinikk åpnet og i 1992 ble nytt treningsbasseng tatt i bruk. I 2002 ble sykehuset omgjort til aksjeselskap.

Historiske milepæler

  • 1909: Førre pleiehjem ble åpnet for tuberkuloserammede og senere omgjort til hjem for pleietrengende. Tilbudet ble avviklet i 1983
  • 1912: Starten på utdeling av melk til tuberkuløse barn. Første året ble det delt ut 2.435 liter melk
  • 1916: Ferie-koloni i Skjold for barn som trengte og komme på landet, vår-koloni for svake barn som trengte omsorg og mat
  • 1916: Helsestasjon for barn. Drevet frem til 1976
  • 1923: Startet barnehjem for tuberkulosetruede barn. Mer enn 400 barn bodde på Sanitetsforeningens barnehjem. Behovet for eget barnehjem forsvant da BCG vaksinen kom, og barnehjemmet ble lagt ned i 1954.
  • 1954: Det tidligere barnehjemmet ble omgjort til sykehotell for pasienter og pårørende, og driftet frem til 1989
  • 1957: Åpning av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)
  • 1960: 51 boenheter i hybelhus for ansatte ved HSR. Senere også for studenter ved hjelpepleierskolen
  • 1962: Sanitetsforeningen startet opp Hjelpepleierskole, den første i Rogaland, 51 kull uteksaminert. Hjelpepleierskolen ble driftet frem til 1983