Ergoterapeut

Ergoterapeuter er spesialister på å tilrettelegge arbeid, fritid og hverdagsaktiviteter for folk som har skader, sykdom eller funksjonshemming.

Ergoterapeuten på Rehabilitering Vest vurderer deltakernes behov for tilrettelegging og/eller hjelpemidler, det være seg til husarbeid, til gange, spesialmadrasser, arbeidsstoler, ortopediske hjelpemidler etc.

Ergoterapeuten leder håndtreningsgrupper og gjør vurdering av håndfunksjon. Ergoterapeuten har også undervisning.