Haavardsholm Espen 3

Erfaringer og implikasjoner av Arcticstudien

#plusskompetanse

Velkommen til faglig oppdatering om oppfølging og behandling av RA. Vi får høre erfaringer fra og implikasjoner av ARTIC studien ved overlege Espen A.Haavardsholm, Diakonhjemmet sykehus. Tid: 29. november 2016 kl.11.45-12.30 Sted: Auditoriet i U.etg. Foredraget er åpent for medisinsk personell.