På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss og i datterselskapet Rehabilitering Vest. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Esperød Elisabet

Elisabet Langseth Esperø

Spesialist i revmatologi

Elisabet Langseth Esperø er nylig ferdig med spesialistutdanning i Revmatologi. Hun var ferdig utdannet lege fra NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) i Trondheim i 2004. Elisabet Langseth Esperø begynte som lege i spesialisering ved HSR Revmatologisk avdeling i januar 2008.

Som del av spesialistutdanningen i Revmatologi, har hun jobbet ved Revmatologisk avdeling ved HUS (Haukeland Universitetssykehus) og ved Medisinsk avdeling ved Stord sykehus og ved Haugesund sykehus. Hun er nå tilbake ved HSR som overlege ved Revmatologisk avdeling, hvor jobben består i å diagnostisere og behandle pasienter med inflammatoriske leddsykdommer.

Motivasjonen til å velge yrket som lege er å kunne arbeide for å lindre plager både akutt og på lang sikt hos mennesker som har utviklet sykdommer og således bidra til økt livskvalitet. Ved Revmatologisk avdeling ved HSR kan jeg arbeide i et miljø med høy faglig kvalitet med god støtte fra erfarne kollegaer og tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper.

Målet for behandlingen er å lindre leddplager akutt og gi medisiner som hindrer utvikling av leddplager over tid. Arbeidet er en fin kombinasjon av praktiske prosedyrer, som ultralyd og leddinjeksjoner, samt utfordrende diagnostisering og valg av riktig behandling.