Elektronisk tilgang til din journal

Nå kan du som innbygger i Helse Vest se din pasientjournal på nett. Denne utviklingen er en del av arbeidet med å sikre at du som pasient kan ta ytterligere del i helsehjelpen som ytes. På fagspråket kalles dette «brukermedvirkning» og er et viktig nasjonalt satsningsområde.

For at du som pasient skal være godt informert, er din journal nå elektronisk tilgjengelig via nettportalen www.helsenorge.no.

Retten til innsyn i egen journal er ikke ny. Det nye er at du som pasient nå får enklere og raskere tilgang til journalen uten å måtte henvende deg til sykehuset først. Foreldre og foresatte kan se journalen til egne barn under 12 år. Barn mellom 12-15 år har foreløpig ikke tilgang til nettportalen.

Innen somatikk ble pasientjournalen tilgjengelig fra 24. mai, innen psykisk helsevern vil dette gjelde fra 21. september 2016. Via www.helsenorge.no kan du logge deg inn og finne journaldokumenter, oversikt over timene dine i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest, oversikt over reseptene dine og annen viktig helseinformasjon som gjelder deg eller ditt barn.

Skulle du ønske utskrift av journaldokumenter, gjøre krav om innsynslogg, kreve retting eller sperring av enkeltdokumenter eller hele journalen din, ber vi deg om å fylle ut aktuelt skjema og sende det i posten til oss: