Effekt av rehabilitering ved Rehabilitering Vest

Autonomi og tilhørighet, samt det å benytte seg av og utvikle sin kompetanse er grunnleggende opplevelser en deltaker trenger for at rehabiliterinsproessen skal oppfattes som helhetlig og meningsfull for den enkelte.

Forskning og nasjonale føringer tillegger deltakernes egne erfaringer stadig mer vekt som mål på effekt av ulike tiltak, i tillegg til vurderinger og resultater på tester utført av helsepersonell. Rehabilitering Vest har i flere år foretatt systematiske kartlegginger av deltakernes selvopplevde funksjonsevne og endring i helse. Dette gjøres før et opphold hos oss, ved utreise, og 3 måneder etter utreise.

   

1= god funksjon 5 = dårlig BLÅ = innkomst RØD = utreise

Undersøkelsen (COOP/WONCA) består av 6 spørsmål, hvor hvert scores fra 1-5, der høyere tall indikerer høy grad av problem. Samlede resultater for 2016 foreligger først i april 2017. Resultatene for 2015 (illustrert over) der statistiske beregninger bekrefter at samlet hadde deltakerne svært merkbar positiv fremgang på alle overnevnte livsområder ved utreise.