Der ulike fag jobber sammen for deltakerene

Rehabiliteirng Vest hjelper årlig rundt 450 deltakere til et bedre liv med mestring av sykdom i muskler og skjelett. Vi er cirka 30 medarbeidere med mange forskjellige fagbakgrunner som utgjør vårt tverrfaglige spesialiserte team.

Her finner du intervjuer med flere av våre medarbeidere som forteller om ulike sider ved jobbene sine, litt om sin bakgrunn og erfaringer, og ikke minst om hvorfor de trives i jobbene sine.

Du finner også informasjon om ledige jobber og hvordan du kan sende inn en åpen søknad.

Nedenfor kan du åpne og laste ned mer informasjon om vårt rehabiliteringssenter, morselskapet Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og noen av oss som jobber her.