På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Bordvik Daniel_1100x400

Daniel Huseby Bordvik

Spesialfysioterapeut

Daniel er spesialfysioterapeut med en svært allsidig bakgrunn. Han har jobbet ved Rehabilitering Vest siden 2013 etter å ha hatt praksis i Norge og Midt-Østen, blant annet i en flyktningeleir.

- Nåværende jobb er utrolig spennende ved at den hver dag utvider horisonten min i møtet med mange flotte mennesker som kommer til rehabilitering, samt i samhandlingen med mine kolleger, forteller han, og legger til: - Dagene er varierte og positivt utfordrende – jeg har det gøy på jobb!

Daniel er en fysioterapeut som stadigsøker å se det store bildet for hva som er konsekvenser og bakgrunner for hvordan våre deltakere har det som de har det.

- En hjertesak som særlig motiverer meg til å jobbe ved Rehabilitering Vest er videre arbeidet med å fremme hvilke muligheter som finnes til å mestre eller endre hverdagen hjemme etter oppholdet hos oss til det bedre hos våre deltakere, forklarer han.

Daniel sier kollegene er viktige for ham: -Jeg er heldig som jobber i et fantastisk spennende og engasjert team som deler denne tenkemåten i arbeidet sitt, og som evner å evaluere seg selv for å henge med i rehabiliteringsfeltets oppgaver.

Daniel har erfaringer få andre har opparbeidet. Han har studert idrett og tverrkulturell kommunikasjon før han fullførtegrunnutdanningen i fysioterapi i 2009 ved Høgskolen i Oslo. Underveis i studiet og etterfølgende turnustjeneste jobbet Daniel ved ulike sykehus og rehabiliteringssentre i Norge og i Midtøsten, før han reiste til Beirut i Libanon for å ha sin første jobb som autorisert fysioterapeut ved et rehabiliteringssenter i en flyktningleir der.

- Oppholdene i Midtøsten sådde frøene om å sette mitt eget blikk som fysioterapeut og menneske i perspektiv når det gjelder hvordan jeg skal forstå dem jeg skal hjelpe – eller hvilke forklaringsmodeller og muligheter som er relevante for pasientenes situasjon, forteller Daniel, og legger til at han har jobbet i privat praksis og rehabilitering i Norge før jeg startet ved Rehabilitering Vest.

I 2016 fullførte Daniel master i Klinisk Fysioterapi med fordypning i revmatologi, ortopedi og muskel-skjelettlidelser ved Høgskolen i Bergen.Masteroppgaven hans vakte oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, og han fikk publisert arbeidet både som artikkel i et internasjonalt fagtidsskrift og han presenterte resultatene på en forsknings-konferanse i Brasil.