På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Bordvik Daniel_1100x400

Daniel Huseby Bordvik

Spesialfysioterapeut

Daniel er spesialfysioterapeut med en svært allsidig bakgrunn. Han har jobbet ved Rehabilitering Vest siden 2013 etter å ha hatt praksis i Norge og Midt-Østen, blant annet i en flyktningeleir.

- Nåværende jobb er utrolig spennende ved at den hver dag utvider horisonten min i møtet med mange flotte mennesker som kommer til rehabilitering, samt i samhandlingen med mine kolleger, forteller han, og legger til: - Dagene er varierte og positivt utfordrende – jeg har det gøy på jobb!

Daniel er en fysioterapeut som stadigsøker å se det store bildet for hva som er konsekvenser og bakgrunner for hvordan våre deltakere har det som de har det.

Å skape mestring - en hjertesak

- En hjertesak som særlig motiverer meg til å jobbe ved Rehabilitering Vest er videre arbeidet med å fremme hvilke muligheter som finnes til å mestre eller endre hverdagen hjemme etter oppholdet hos oss til det bedre hos våre deltakere, forklarer han.

Daniel har erfaringer få andre har opparbeidet. Han har studert idrett og tverrkulturell kommunikasjon før han fullførtegrunnutdanningen i fysioterapi i 2009 ved Høgskolen i Oslo. Underveis i studiet og etterfølgende turnustjeneste jobbet Daniel ved ulike sykehus og rehabiliteringssentre i Norge og i Midtøsten, før han reiste til Beirut i Libanon for å ha sin første jobb som autorisert fysioterapeut ved et rehabiliteringssenter i en flyktningleir der.

- Oppholdene i Midtøsten sådde frøene om å sette mitt eget blikk som fysioterapeut og menneske i perspektiv når det gjelder hvordan jeg skal forstå dem jeg skal hjelpe – eller hvilke forklaringsmodeller og muligheter som er relevante for pasientenes situasjon, forteller Daniel, og legger til at han har jobbet i privat praksis og rehabilitering i Norge før jeg startet ved Rehabilitering Vest.

Masteroppgave som har vakt oppsikt

I 2016 fullførte Daniel master i Klinisk Fysioterapi med fordypning i revmatologi, ortopedi og muskel-skjelettlidelser ved Høgskolen i Bergen.Masteroppgaven hans vakte oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, og han fikk publisert arbeidet både som artikkel i et internasjonalt fagtidsskrift og han presenterte resultatene på en forsknings-konferanse i Brasil.

Daniel sier kollegene er viktige for ham: -Jeg er heldig som jobber i et fantastisk spennende og engasjert team som deler denne tenkemåten i arbeidet sitt, og som evner å evaluere seg selv for å henge med i rehabiliteringsfeltets oppgaver.