Fysiotrening_900pxl

Dagrehabilitering i Haugesund

Vi har dagbaserte rehabiliteringsopphold for mennesker med sykdom i muskel og skjelett.

Våre rehabiliteringsprogrammer baserer seg på at deltageren er motivert for rehabilitering og selv ønsker å gjøre en innsats for en bedre hverdag. Vi har fokus på mestring av livet med langvarige smerter, økt livskvalitet og deltagelse sosialt og i arbeid/skole gjennom å opprettholde og forbedre funksjonsnivå, øke bevisstgjøring og kunnskap om mestring av livssituasjonen.

Dagoppholdene skjer mandag til fredag fra kl 10:00 -15:00 i ca 3 uker, og er spesielt tilpasset personer som har sykdom i muskel og skjelettsystem.

Tilbudet består av:

  • tverrfaglig kartlegging og vurdering
  • individuell behandlingsplan
  • daglige treningsøkter i grupper med individuell tilpasning
  • individuelt treningsprogram
  • undervisning i relevante tema som f eks kost og ernæring, søvn og smertemestring
  • grupper i varmtvannsbasseng
  • turer i friluft

Vi har et tverrfaglig rehabiliteringsteam som består av leger, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeuter og sykepleiere. I tillegg støttes teamet av helsesekretærer, hjelpepleiere og servicemedarbeider.

For å kunne nyttiggjøre deg av tilbudet må du bo i området og være selvhjulpen.

Hvordan få plass?

Det er fastlegen som henviser til opphold og henvisningen må via Regional Vurderingseining i Bergen.

Last ned henvisningsskjema her

Egenandel er på 138 kr dagen. Utgifter til opphold ved godkjente rehabiliteringssenter går under Frikort II.

Praktisk om tilbudet

Rehabilitering Vest  er lokalisert i 4 etasje i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Gruppetrening foregår i varmtvannsbasseng og i moderne treningsområder i underetasjen. 

Deltagere får servert lunch i vår  Restaurant Utsikten i 7 etasje.