Brukerutvalg for Rehabilitering Vest

Brukerutvalg for 2017-2018 er oppnevnt. Her finner du sammensetning og kontaktinformasjon.

Faste medlemmer:

Varamedlem:

           Åse V. Andreassen er sekretær for brukerutvalgene