Brukerutvalg for HSR

Brukerutvalg for 2017-2018 er oppnevnt. Her finner du sammensetning og kontaktinformasjon.

Du finner beslutning om opprettelse av Brukerutvalget og retningslinjene for arbeidet i dokumentet nederst på siden

Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

Fra administrasjonen:

  • Styreleder
  • Direktør
  • Avdelingsoverlege
  • Evt. enhetsleder
  •  
  • Åse V. Andreassen er sekretær for Brukerutvalgene